About us

ABOUT US

PreConSol werd als consultancybureau opgericht door ing. Wouter Van Den Berge voor de prefab betonbouw en betrokken partners. PreConSol staat tevens ter beschikking voor handelsbemiddeling en IT (bv. aanmaak van calculatieprogramma's).


Doel?

Het creëren van een win-win situatie voor zowel Aannemer (ruwbouw) en Prefab Betonfabrikant.


Voor wie?

PreConsol is er voor de Aannemer, Beton Fabrikant, Architect en Studiebureau. We zijn er echter ook om de bouwheer bij te staan als onafhankelijk adviseur.


Hoe?

Het aanwenden van ca 20 jaar ervaring in het ontwerpen, calculeren, berekenen en verkopen van prefab betonelementen.


PreConSol vervangt niet de taak/verantwoordelijkheid van een studiebureau maar kan wel meedenken bij het uitzetten van de grote krijtlijnen van hoe de structuur van een project er kan uitzien in prefab beton.


Eén fabrikant heeft niet altijd de beste oplossing voor een bepaald werk. Iedere aannemer heeft zijn eigen specifieke werkwijze. PreConSol kan op onafhankelijk wijze de aannemer adviseren welke fabrikant het meest geschikt is om mee samen te werken.

Kreeg u als aannemer een uitgebreide offerte van een betonfabrikant en wil u een second opinion om na te gaan of deze nog geoptimaliseerd kan worden? Dan zijn we er voor u.


Betonfabrikanten krijgen prijsvragen en beperken zich geregeld tot het geven van enkel  eenheidsprijzen zodat de aannemer geen duidelijk zicht heeft op het totaalbudget nodig voor het uitvoeren van het werk in prefab beton. Vaak krijgen betonfabrikanten de vraag van een aannemer om zelf een oplossing uit te werken in prefab beton maar ontbreekt het de fabrikant aan de nodige ervaring om de meest geschikte oplossing voor te stellen. Ook daar kan PreConSol een toegevoegde waarde bieden.


Architecten kunnen tevens beroep doen op PreConSol… Wenst u de haalbaarheid van een bepaald ontwerp na te gaan zonder een uitgebreide studie te laten doen door een stabiliteitsbureau? Dan helpen we u graag verder.


Studiebureaus hebben voldoende ervaring in huis om balken in gewapend beton te dimensioneren. Balken in voorspanbeton vragen wat meer tijd en ervaring. Aangezien eigen rekensoftware werd ontwikkeld kan PreConSol snel vragen beantwoorden met betrekking tot de haalbaarheid van balken in voorspanbeton. We kunnen zelf een voorstel of optimalisatie uitwerken.


Als bouwheer wil u mogelijks een second opinion hebben omtrent de oplossing dewelke u werd aangeboden door aannemer of beton fabrikant. PreConSol is er dan voor u om te onderzoeken of er nog een optimalisatie mogelijks is om uw project beter of goedkoper uit te voeren.

 

Ervaring met volgende prefab beton producten.


Vloerelementen:

 • Voorgespannen holle welfsels.
 • Breedplaatvloeren / Predallen.
 • Ribcassettevloeren.
 • TT-dakelementen.
 • TTP-vloerplaten.
 • Omgekeerde U-liggers.


Structuur elementen:

 • Balken en kolommen in gewapend beton.
 • Balken en kolommen in voorgespannen beton.
 • Liggers voor kunstwerken.
 • Voorgespannen I-liggers met constante of variabele hoogte met of zonder beton in tweede fase.
 • Voorgespannen verdiepingliggers (R, T of L-doorsnede)
 • Wandelementen.
 • Speciale elementen.


WANT TO WORK WITH US?